• 0 Items -
    • No products in the cart.

Knihy

Ještě je čas

380 

N O V I N K A 

Román Šárky Šiškové Ještě je čas nabízí opět nečekané otázky i zajímavé odpovědi na spoustu obyčejných i velmi závažných témat, která se týkají našeho života. Je to krásný příběh ze současnosti o hledání štěstí a smyslu života, který by rozhodně neměl uniknout pozornosti vnímavého čtenáře.

Šárka Šišková zraje spolu se svou literární tvorbou, která je odrazem její duše. Uvnitř i navenek je autorka bytostí, která je otevřená k vnímání světa i všech niterních dějů kolem sebe. Náznak věty, krátká forma rozhovoru v ní iniciuje proces, který vyústí v nový příběh. Brilantní dialogy tvoří jádro jejich románů. Jsou přímým odrazem velké autenticity. Nastavené tempo vyprávění se stupňuje s přibývajícími stránkami a děj se plní zápletkami, které směřují k odkrytí podstaty charakteru jednotlivých postav. Nic není samoúčelně položeno na stůl. Neplýtvá časem svým ani svého čtenáře.

Autorka žije velmi aktivně přítomností, a proto i její příběh vykresluje aktuální dění současného světa. Velkou předností románu je naprostá reálnost a autenticita vyprávěného děje i sugestivně a dramaticky popsané situace z potápění, kterými dokresluje jinak velmi intimní vztahový příběh.

Valerie, hlavní hrdinka románu Ještě je čas je novinářka a mladá žena, která na prahu čtyřicítky hledá odpovědi na své otázky. Jsem aktivním tvůrcem svého života? Nakolik se nechám ovlivnit okolnostmi? A je to důležité?

Ústřední téma románu je hledání správného životního postoje, jeho smyslu a otevírá velmi reálnou a živou diskuzi mezi hlavními protagonisty příběhu, kteří se obnažují ve svých projevech, které autorka nekomentuje, pouze předkládá, jako důkazy pohledu na svět…

Naslouchám

380 

Novinka román N A S L O U CH Á M je již čtvrtou knihou Šárky Šiškové, která se nebojí překračovat hranice. S každým novým příběhem, roste její chuť vyprávět a ona to umí bravurně.
Autorka rozumí lidským pohnutkám, rozumí mužské duši, stejně jako ženám a dokáže objektivně popsat jejich pocity, nálady, myšlenky. Nesoudí, neodsuzuje, plná empatie a umění pozorovat mezilidské vztahy, charaktery a ty velmi přesně shrnout, popsat, vykreslit a k tomu ji mnohdy stačí jedna věta, jeden odstavec.
Má vytříbený smysl pro mistrovskou zkratku, pro změnu rytmu i tempa.
Její text je dramatický a ona umí toto nastavené napětí udržet, přikládá polínka a oheň příběhu hoří až do veliké finální vatry. Každá její kniha tohle má. Každá umí strhnout pozornost, přinutit sednout si do židle a obracet stránky až do jejího konce.
Geniálně vystavěný děj, který mistrně posouvají dialogy hrdinů. Ústředním tématem je mladé manželství Jakuba, který vede svou reklamní agenturu a psycholožky Báry.
Psychologická poradna, ve které působí hlavní hrdinka a „naslouchá“ složitostem vztahů, působí jako katalyzátor, do kterého si promítá svůj vlastní život i manželství.
Kniha má v sobě hlubokou dimenzi, která pozorného čtenáře nutí přemýšlet o životě i o sobě samém… protože kousek Báry je v každém z nás.

Ukázka ke stažení

Dokonalý život?

380 

Šárka Šišková potvrzuje, že do světa literární tvorby nezavítala náhodou. Její druhá kniha vychází přesně rok po velmi úspěšném debutu A co láska?

Román Dokonalý život? vypráví v průběhu patnácti let příběh dospělých lidí, Viktora, Jany, Ivy, Karolíny a Matěje. Příběh se neopírá o kulisy minulosti, je aktuální a odehrává se právě teď.
Co se stane, změní, rozvine, přenastaví, v horizontu dní a roků v obyčejném příběhu jejich životů? Jaké představy o něm mají jednotlivé postavy? A jak se vzájemně ovlivní jejich touhy, plány, nálady a proměny charakterů i životních situací?
Stáhnout ukázku